Hösten 2013 startar Journalistprogrammet vid JMK. Det är ett tre år långt kandidatprogram som riktar sig till dig som vill bli journalist. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser i journalistikvetenskap med praktiska kurser i journalistik som alla syftar till att på bästa sätt förbereda dig för kvalificerade journalistiska arbetsuppgifter. I programmets senare del ingår en längre praktikperiod på redaktion där du får möjlighet att utveckla de kunskaper du förvärvat under dina tidigare studier på programmet.

Ansökan till programmet sker via www.antagning.se under ansökningsperioden som öppnar i mitten av mars och stänger i mitten av april.

I den händelse det är fler sökande än det finns platser på programmet så görs ett urval baserat på betyg (från gymnasium eller motsvarande) samt högskoleprov. Mer information och detaljer kring programmets upplägg och innehåll kommer att finnas här i januari 2013.

Redan läst Journalistikvetenskap?

För dig som redan har läst Journalistikvetenskap vid JMK och som önskar söka till en praktisk kurs i journalistik så hänvisar vi till den fristående kursen Journalistisk produktion 60 hp, vilken kommer att ges en sista gång HT2013. Det tidigare antagningsprovet som urvalsmetod för den fristående kursen Journalistisk produktion 60 hp är nu borttaget. I den händelse det är fler sökande än det finns platser på kursen görs ett urval baserat på betyg (från gymnasiet eller motsvarande), högskoleprov eller högskolepoäng.

Observera! Särskild behörighet till Journalistisk produktion 60 hp HT13 är Journalistikvetenskap 1 60 hp. Har du inte läst den kursen är du inte behörig och kan därmed inte komma ifråga för en plats på Journalistisk produktion 60 hp.