Termin 1

 • Journalistik och demokrati, 7,5 hp (huvudområde journalistik)
 • Journalistikens ekonomiska och organisatoriska villkor, 7,5 hp (huvudområde journalistik)
 • Journalistik och digitala plattformar, 7,5 hp (huvudområde journalistik)
 • Journalistik och social förändring, 7,5 hp (huvudområde journalistik)

Termin 2

 • Journalistikens gestaltningsmakt, 7,5 hp (huvudområde journalistik)
 • Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
 • Valfria kurser om 15 hp

Termin 3

 • Journalistikforskningens metoder I, 7,5 hp (huvudområde journalistik)
 • Journalistikforskningens metoder II, 7,5 hp (huvudområde journalistik)
 • Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska)
 • Forskningsdesign, 7,5 hp (huvudområde journalistik)

Termin 4

 • Journalistik - masterkurs, 30 hp (huvudområde journalistik)

För specificerade förkunskapskrav för kurser inom programmet se respektive kursplan.Valfria kurser kan även utgöras av studier på annat lärosäte inom eller utanför landet.