Kursen ersätter första terminen på Journalistisk produktion 60hp (med samma innehåll och upplägg) och riktar sig till dig som tidigare läst minst Journalistikvetenskap I 60hp.
Behörighet: Journalistikvetenskap I 30hp och Journalistikvetenskap II 30hp, (dvs samma som Journalistikvetenskap I 60hp). Dessutom kommer sökande som påbörjade sina studier på kursen Medie- och kommunikationsvetenskap I 60hp före HT11 att bedömas som behöriga.

Urval: Urvalet till VT14 görs efter kvantitet och kvalitet på tidigare studier. Det innebär följande:

  • Urvalsgrund 1. Antal poäng i journalistikvetenskap (upp till 90 hp) som är inrapporterade i Ladok 25 november.
  • Urvalsgrund 2. Betyg på delkurserna inom journalistikvetenskap.

Antal platser: ca 24

Ansökan: www.antagning.se Kursen ges som fristående kurs VT14, efter det ges den endast inom ramen för Journalistprogrammet 180hp. Länk till: http://sisu.it.su.se/search/info/JO1065

Journalistisk produktion och tillämpning II 30hp – HT14

Kursen ersätter andra terminen på Journalistisk produktion 60hp och behöriga är de som läst Journalistisk produktion och tillämpning I 30hp VT14.
Behörighet: Journalistikvetenskap I 30hp, Journalistikvetenskap II 30hp (motsvarar Journalistikvetenskap I 60hp) och Journalistisk produktion och tillämpning I 30hp.

Antal platser: ca 24

Ansökan: Ingen ansökan, endast registrering för studenter som uppnått behörigheten genom att ha läst JP I VT14. Registrering görs direkt på Institutionen för mediestudier, Enheten för journalistik, medier och kommunikation i samband med kursstart. Kursen ges som fristående kurs HT14, efter det ges den endast inom ramen för Journalistprogrammet 180hp.