Länk: Registreringsinformation hittar du här
 

Journalistprogrammet - Kandidatprogram (HJOOK)
 

Termin 2

Journalistik II, 30 hp (JO1068)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Mediejuridik och etik  

1JO1068VT19 (186 Kb) JO2_1_KB (177 Kb)  

Källkritik 

2JO1068VT19 (190 Kb) JO2_2_KB (177 Kb)  

Nyhetsjournalistik 

3JO1068VT19 (173 Kb) JO2_3_KB (179 Kb)  

 

     

 

Termin 4

Journalistik IV, 30 hp (JO1070)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Undersökande journalistik

1JO1070VT19 (182 Kb) JO1070_UJ_VT19  

Dokumentärt berättande 

2JO1070VT19 (176 Kb) JO1070_DB_VT19  

 

     

 

     

 

Termin 6

Journalistik - kandidatkurs, 30 hp (JO3069)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Journalistikvetenskapliga perspektiv 

1JO3069VT19 (167 Kb)    

Metodspecialisering 

2JO3069VT19 (170 Kb)    

Examensarbete 15 hp

3JO3069VT19 (156 Kb)    

 

Masterprogram i Journalistik (HMJOO)
 

Termin 2 (HT18 Masterprogram)

Sociala medier och redaktionellt arbete , 7,5 hp (JO7020)

SCHEMA TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning  
JO7020VT19 (186 Kb)  

Journalistik och social förändring , 7,5 hp (JO7021)

SCHEMA TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning  
JO7021VT19 (215 Kb)  

 

       
     
   

 

Termin 4 (HT17 Masterprogram)

Examensarbete för masterexamen i journalistik 30 hp JO7022

SCHEMA TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning  
JO7022_VT19