Kursinformation med reservation:

* Schema TimeEdit: Spikat schema tillgängligt 1 månad före kursstart

Kurslitteraturinfo: Tillgängligt senast två månader före kursstart

Kursbeskrivning: Tillgängligt senast en månad före kursstart

Registreringsinformation

 

Journalistprogrammet - Kandidatprogram (HJOOK)
 

Termin 2

Journalistik II, 30 hp (JO1068)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Mediejuridik och etik  

JO2_1_VT20 JO_1_VT20  

Källkritik 

JO2_2_VT20 JO_2_VT20  

Nyhetsjournalistik 

JO2_3_VT20 JO_3_VT20  

 

     

 

Termin 4

Journalistik IV, 30 hp (JO1070)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Undersökande journalistik

JO1070_UJ_VT20 JO1070_UJ_VT20  

Dokumentärt berättande 

JO1070_DB_VT20 JO1070_DB_VT20  

 

     

 

     

 

Termin 6

Journalistik - kandidatkurs, 30 hp (JO3069)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Journalistikvetenskapliga perspektiv 

JO_prak_VT20 JO_prak_VT20  

Metodspecialisering 

JO5_2_VT20 JO_met_VT20  

Examensarbete 15 hp

3JO3069VT20 JO_exa_VT20  

 

Masterprogram i Journalistik (HMJOO)
 

Termin 4 (HT18 Masterprogram)

Examensarbete för masterexamen i journalistik 30 hp JO7022

SCHEMA TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning  
JO7022_VT20 JO_ex_ma_VT20