Registreringsinformation- klicka här

 

Journalistprogrammet - Kandidatprogram (HJOOK)
 

Termin 1

Journalistik I, 30 hp (JO1067)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Att vara journalist 

JO1_1_HT19 JO_1_HT19  

Journalistiska metoder

JO1_2_HT19 JO_2_HT19  

Journalistik i tid och rum

JO1_3_HT19 JO_3_HT19  

Berättarformer

JO1_4_HT19 JO_4_HT19  

 

Termin 3

Journalistik III, 30 hp (JO1069)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

TV-journalistik, 10 hp*

JO1069_TV_HT19 JO1069_TV_HT19  

Radiojournalistik, 10 hp*

JO1069_RA_HT19 JO1069_RA_HT19  

Att förstå och skildra samhället, 10 hp **

JO1069_AFSS_HT19 JO1069_AFSS_HT19  

*Kurserna varvas för två grupper under terminen
** Helklass

     

 

Termin 5

Redaktionell organisation och praktik, 30 hp (JO3064)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Praktik på redaktion, 24 hp

JO_prak_HT19 JO5_1_HT19  

Medierätt, etik och redaktionell organisation, 6 hp 

JO5_MERO_HT19 JO5_2_HT19  

 

     

 


 

Fristående kurs Grundnivå

Journalistiskt skrivande/Journalistic Writing, 7,5 hp (JO3056)

SCHEMA TimeEdit-länk (definitivt i september)      
Kurslitteratur Kursbeskrivning  
JO3056_HT19 JO3056_HT19

 

 

 

Masterprogram i Journalistik (HMJOO)

Termin 3

Redaktionell praktik, 15 hp (JO7025)

SCHEMA TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning  
JO7025_HT19 JO7025_HT19

Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik, 15 hp (JO7023)

SCHEMA TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning  
JO7023_HT19 JO7023_HT19