Registreringsinformation

Journalistprogrammet - Kandidatprogram (HJOOK)
 

Termin 1

Journalistik I, 30 hp (JO1067)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Att vara journalist 

JO1_1_HT18 (182 Kb) JO_1_HT18 (176 Kb)  

Journalistiska metoder

JO1_2_HT18 (192 Kb) JO_2_HT18 (177 Kb)  

Journalistik i tid och rum

JO1_3_HT18 (185 Kb) JO_3_HT18 (177 Kb)  

Berättarformer

JO1_4_HT18 (181 Kb) JO_4_HT18 (177 Kb)  

 

Termin 3

Journalistik III, 30 hp (JO1069)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

TV-journalistik, 10 hp*

JO1069_TV_HT18 (172 Kb) JO1069_TV_HT18 (176 Kb)  

Radiojournalistik, 10 hp*

JO1069_RA_HT18 (174 Kb) JO1069_RA_HT18 (176 Kb)  

Att förstå och skildra samhället, 10 hp **

JO1069_AFSS_HT18 (175 Kb) JO1069_AFSS_HT18 (179 Kb)  

*Kurserna varvas för två grupper under terminen
** Helklass

     

 

Termin 5

Redaktionell organisation och praktik, 30 hp (JO3064)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Praktik på redaktion, 24 hp

JO_prak_HT18 (163 Kb) JO5_1_HT18 (176 Kb)  

Medierätt, etik och redaktionell organisation, 6 hp 

JO5_2_HT18 (164 Kb) JO5_2_HT18 (176 Kb)  

 

     

 

Masterprogram i Journalistik (HMJOO)
 

Termin 1

Journalistik i förändring, 7,5 hp (JO7018)

SCHEMA TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning  
JO7018_HT18 (180 Kb) JO7018_HT18 (178 Kb)

Journalistiskt ansvar och etik, 7,5 hp (JO7024)

SCHEMA TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning  
JO7024_HT18 (174 Kb) JO7024_HT18 (176 Kb)

Digitalt berättad journalistik, 15 hp (JO7019)

SCHEMA TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning  
JO7019_HT18 (172 Kb) JO7019_HT18 (175 Kb)

 

Termin 3

Redaktionell praktik, 15 hp (JO7025)

SCHEMA TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning  
JO7025_HT18 (163 Kb) JO7025_HT18 (177 Kb)

Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik, 15 hp (JO7023)

SCHEMA TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning  
JO7023_HT18 (170 Kb) JO7023_HT18 (179 Kb)