Journalistprogrammet

Journalistprogrammet - 3 år inklusive praktik

Tre års studier i ett kandidatprogram där vi ordnar praktiken. För dig som vill bli journalist och är intresserad av undersökande journalistik och dokumentärt berättande inom press, radio och TV.

Journalistprogrammet ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som journalist. Under utbildningen varvas praktisk och teoretisk undervisning i journalistik. Du får lära du dig att förstå och träna journalistikens grunder som att samla in, bearbeta, källkritiskt granska och gestalta material. Du får lära dig att arbeta med nyheter och publicera dem på olika plattformar. Du får också kunskaper om journalistikens olika roller i samhälle och kultur, dess historia, produktionsvillkor och medierättsliga förutsättningar.

 

Journalister

Journaliststudenter får jobb

Ny studie om journalistalumners etablering på arbetsmarknaden 2013-2018. Studien är en uppföljning av tidigare gjord studie 2013-2016. I december 2018 svarade 53 alumner på en enkät rörande omfattning av anställning, etablering och yrke på arbetsmarknaden.

Våra tidigare studenter

Anna

Flera av våra studenter får göra givande och spännande redaktionella arbeten redan under praktikterminen. Efter utbildningen väntar arbete "på riktigt"...

Om programmet

Om programmet

JMK i medierna

Kontakt

Studentexpeditionen

Maria Lundin
Telefon: 08 – 16 44 01, 16 44 19
E-post: exp@jmk.su.se

Studievägledning

Studievägledare: Emelie Jamieson
Telefon: 08 – 16 44 06
E-post: emelie.Jamieson@ims.su.se

Antagningsstatistik

Hur stor är chansen att jag kommer in? - Kolla antagningsstatistiken för den kurs eller program du är intresserad av.