Om programmet

Journalistprogrammet - kandidatprogram, 180 hp

Grundnivå

Programkod HJOOK

  • Studietakt 100 %
  • Studietid Dag
  • Undervisningsspråk Svenska.
 

Urval: Betyg 67%, högskoleprov 33%. (Fr.o.m. ht12)

Särskild behörighet
Historia A och Samhällskunskap A eller Historia 1b alt 1a1+ 1a2 och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 1 eller A1).

Programmets upplägg i korthet

En kandidatexamen består av tre års studier på helfart och ger 180 högskolepoäng (hp) totalt. 

  • Journalistprogrammet läser du på 6 terminer, där varje termin ger 30 hp. 
  • Varje 30-poängare är uppdelade i mindre delkurser, vanligen mellan 7,5 hp och 15 hp.
  • Förutom utbildning inom journalistik som vi ger dig kommer du i slutet av programmet dels göra en praktiktermin (termin 5) och dels göra ett examensarbete (termin 6).

Journalistprogrammet ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som journalist. Under utbildningen varvas praktisk och teoretisk undervisning i journalistik. Du får lära du dig att förstå och träna journalistikens grunder som att samla in, bearbeta, källkritiskt granska och gestalta material. Du får lära dig att arbeta med nyheter och publicera dem på olika plattformar. Du får också kunskaper om journalistikens olika roller i samhälle och kultur, dess historia, produktionsvillkor och medierättsliga förutsättningar. Granskande journalistik och dokumentärt berättande ges stort utrymme i utbildningen.

Översikt programmet

Praktik inom utbildningen

Inför praktikterminen kommer du kunna söka praktik via vår egen sökprocess. 
Vår praktikpool täcker alla stora dagstidningar och kvällstidningar, SVT & SR både på riks och lokal nivå, lokalpress som täcker hela landet, olika livsstilsmagasin samt en rad olika radio eller tv produktionsbolag. Listan är lång!

Kontakt

Studentexpeditionen

Maria Lundin
Telefon: 08 – 16 44 01, 16 44 19
E-post: exp@jmk.su.se

Studievägledning

Studievägledare: Emelie Jamieson
Telefon: 08 – 16 44 06
E-post: emelie.Jamieson@ims.su.se

Antagningsstatistik

Hur stor är chansen att jag kommer in? - Kolla antagningsstatistiken för den kurs eller program du är intresserad av.