Radiomic
 
 

På JMK får vi ofta frågan om det finns någon fristående kurs som lär ut radiojournalistik men det har inte funnits – förrän nu. Har du jobbat med skrivande journalistik (eller TV) men tycker att det här med radio verkar spännande så kanske det här är någonting för dig. Nu i höst så gör vi om samma sak som vi gjorde hösten 2011, (då vi gav kursen för första gången) och hösten 2013. I år erbjuder vi ett kurstillfälle:

Antalet deltagare är begränsat till 12 på kursen.

OBS! Mycket viktigt!! Kursen riktar sig till de som har erfarenhet av journalistiskt berättande. Man bör alltså tidigare ha arbetat med journalistik i någon form. Kursen är inte en grundkurs i journalistik utan i radiojournalistik. Det räcker alltså inte att man har producerat en enkel podcast eller att man t ex gjort intervjuer för en C-uppsats. Många tror att radiojournalistik är en särskilt hantverk som skiljer sig mycket från t ex den skrivna journalistiken. Det stämmer inte. För att göra radio bör man vara förtrogen med research, källkritik och inte minst kunna berätta en historia effektivt och attraktivt (dramaturgi) och vara medveten om hur en rubrik och en ingress fungerar. På kursen lär vi ut inspelnings- och redigeringsteknik och grunderna i dramaturgi. Kursen är produktionsbaserad och pedagogiken bygger på individuell handledning.

Förutom kravet på journalistisk erfarenhet och grundläggande behörighet för högskolestudier finns ytterligare ett kriterium som du bör ta hänsyn till. Det är avståndet till JMK/IMS i Stockholm. Det finns studenter som tror att det går att lära sig radiojournalistik genom att anteckna på föreläsningar och sedan sitta och arbeta med materialet hemma. På den här kursen fungerar det inte så. Idén är att i möjligaste mån handleda varje student individuellt under kursens produktioner, och då blir det problematiskt om man inte bor i närheten av Stockholm. Det här ska förstås inte tolkas som att ni som bor långt från Stockholm inte får söka, men trots att den går på halvfart så kräver den kanske mer närvaro än konventionella studier på halvfart.

Vill du lyssna på vad vi gjorde på förra kursen så hittar du smakprover på www.jmkplay.se.

Anmäl dig till kursen på www.antagning.se!

Kursens innehåll

En del av kursens innehåll består av att studenterna lär sig att använda sig av olika typer av professionell utrustning inklusive redigeringsprogram, i det här fallet Pro Tools 10.  Som nästan alla redigeringsprogram så använder sig ProTools av visuell representation av redigeringsverktygen varför god vana vid digitala verktyg som bygger på visuell representation är en förutsättning för att kunna delta på kursen. Kursen är produktionsinriktad och består av individuella och några få gruppövningar där studenterna lär sig grunderna för inspelningsteknik och redigering. Under kursen görs övningar speciellt inriktade på att koncipiera och producera magasinprogram och reportage. Kursen avslutas med ett individuellt reportage eller porträtt där betoning ligger på det personliga berättandet.

Klicka här för att läsa kursplanen (PDF-format)

Beskrivning av kursen i detalj

Obligatorisk närvaro krävs ungefär en eller två dagar i veckan (förutom den individuella handledningen som är kursens grundidé. Räkna med minst en halvdag per vecka för handledningen) . Jag har försökt anpassa undervisningen till någon slags halvfartsmodell så att det ska vara möjligt att arbeta/studera parallellt.

Du lär dig Inspelningsteknik, att redigera, att mixa, skriva mellanprator och så får du lära dig lite om rudimentär dramaturgi.

Du kommer att arbeta med redigeringsprogrammet ProTools 10 och inspelningsutrustning är Sony PCM D50 eller M 10. Du får låna utrustning under hela kursperioden.

Det första vi gör är ett magasin, “Lilla Magasinet” där varje student ska producera ett mindre reportage (3-4min) som sedan direktsänds. Totalt sänder vi två magasin. Några studenter kommer att fungera som sändare/presentatörer under direktsändningarna.

Sedan följer ytterligare två magasin. Den här gången hämtar vi förebilderna från SR:s program som t ex “Plånboken” , “Kropp och själ”. “P1-Morgon” och “Studio 1”. alltså samhällsmagasin i en bredare bemärkelse. Vi kommer att koncentrera oss mest på reportaget och inte på studiointervjuer. Bägge samhällsmagasinen sänd direkt på samma sätt som Lilla Magasinet. (Totalt så blir det två magasin. Här får reportagelängden bli uppåt 5-7 minuter)

Kursen avslutas med ett individuellt Reportage eller Porträtt där betoningen ligger på det personliga berättandet (7 – 12 min ca).