Grundkursen ger en bred orientering om mediehistoria, journalistikens utveckling och samhällsroll under olika historiska perioder, nyhetsmedier samt teorier kring information och PR. I särskilda delkurser behandlas även journalistiska genrer, nyhetsvärdering samt källkritik.

Kandidatkursen behandlar vetenskapsteoretiska perspektiv inom journalistikvetenskap, och ger specialisering inom relevanta teori- och metodområden.

Mer information inklusive kursplan för Journalistikvetenskap 1, 60 hp
Mer information inklusive kursplan för Journalistikvetenskap – kandidatkurs, 30 hp