SONY PICTURES CLASSICS / WANSELIUS, BENGT/ Album / Universal Images Group Rights Managed / For Education Use Only
SONY PICTURES CLASSICS / WANSELIUS, BENGT/ Album / Universal Images Group Rights Managed / For Education Use Only

Whatever Happened to Ingmar Bergman? Reception, Methodologies, and Academic Agendas – a Case Study, 7.5 ECTS

Kursen erbjuder en undersökning och diskussion av Bergmans verk, historiskt såväl som teoretiskt, utifrån en mångfald av perspektiv och tillvägagångssätt: svensk filmhistoria, såväl som nationell, regional och transnationell teori; mediearkeologiska betraktelsesätt; revisionistiska auteurstudier; sociopolitiska, kulturella och genus/queerstudier etcetera.

Kursen består av en serie föreläsningar/seminarier ledda av lärare vid Enheten för filmvetenskap i linje med ämnets tvärvetenskapliga traditioner och forskarnas specialområden.

VT 2018
Studietakt 50 %
Studietid Dag
StudieformNormal
Undervisningsspråk Engelska.
Urval: Högskolepoäng (upp till 270).
Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Särskild behörighet
90 hp inom ett historiskt-filosofiskt huvudområde inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Engelska 6

 


Kurskod FV7323
Kursplan, gäller från VT 2018

Anmälningskod: SU-18791

ANSÖK HÄR

Bakgrund till kursen: Det har ibland sagts att den akademiska världen förnyar sig själv genom att omättligt förtära sin egen historia: en dag är vissa fenomen värda att utforska, nästa synes de helt obsoleta och fokus riktas mot ett annat håll. Detta gäller i hög grad även för det filmvetenskapliga forskningsfältet, i vilket fenomen kan omvärderas beroende på kulturella och sociala förändringar men även förhållanden inom den akademiska verkligheten. Ett tacksamt exempel att studera utifrån detta perspektiv är Ingmar Bergmans mångfasetterade produktion under fyra decennier.