FILM/CINEMA
Svenska (English below)

Nu blir det distansundervisning enbart. Våra lokaler i Filmhuset kommer hållas stängda utom för anställda från och med 18/3. Undervisning kommer hållas på distans. På din kurssida på Athena kommer information. Frågor rörande undervisning på din kurs ställs till kursansvarig. Biblioteket i Filmhuset är stängt 17/3-31/3. SU-biblioteket i frescati har begränsade tider.

Studievägledningen nås tills vidare per epost via
studievagledare@mail.film.su.se eller Athena chatten.
Ingen mottagning i Filmhuset

Studentexpeditionen nås via studentinfo@mail.film.su.se
Eller telefon 08-6747627
Ingen mottagning i Filmhuset

Now it is distance learning only.

Our premises in Filmhuset will be closed except for employees from 18/3. The library at the Filmhuset is closed 17/3 - 31/3.
Teaching will be done remote/distance learning. On your course page at Athena comes information. Questions regarding teaching on your course contact the course coordinator/teacher.

The Student counsellor can be reached by email at
studievagledare@mail.film.su.se or Athena chat.
No reception in Filmhuset.

The student office can be reached via
email: studentinfo@mail.film.su.se
Phone: 08-6747627
No reception in Filmhuset

 
   

Kursinformation med reservation:

* Schema TimeEdit: Spikat schema tillgängligt 1 månad före kursstart

Kurslitteraturinfo: Tillgängligt senast två månader före kursstart

Kursbeskrivning: Tillgängligt senast en månad före kursstart

Registreringsinformation


Filmvetenskap I 30 hp (FV1011)

SCHEMA hela kursen här*

Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

GK1 - Introduktion till filmvetenskapliga studier 

GK1 VT20 GK1_KB  

GK2 - Filmhistorisk översiktskurs 1 

GK2VT20 GK2_KB  

GK3 - Filmhistorisk översiktskurs 2 

GK3VT20 GK3_KB  

GK4 - Filmhistorisk översiktskurs 3 

GK4VT20 GK4_KB  

 

 

Filmvetenskap II 30 hp (FV1012)

SCHEMA hela kursen här*

OBS GK6 inleder Filmvetenskap II VT19 följd av GK5

Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

GK5 -Film-och mediestudier - en teoretisk orientering 

GK5VT20 GK5_KB  

GK6 - Televisionen: Mediehistoria och populärkultur 

GK6VT20 GK6_KB  

GK7 - Kulturstudier och rörliga bilder 

GK7VT20 GK7_KB  

GK8 - Specialstudium 

GK8VT20 GK8_KB  

 

 

Kandidatkurs 30 hp (FV3003)

SCHEMA hela kursen här*

Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

KK1 - Fördjupningskurs 

KK1VT20 KK1_VT20_KB  

KK2 - Examensarbete 

     

 

     

 

Kortare fristående kurser
 

Moving Images and Gender, 15 hp (FV1016) 

SCHEMA hela kursen här*

Kurslitteratur Kursbeskrivning   
FV1016_VT20 FV1016_KB

 

Swedish Film and Television Culture, (Svensk film- och TV-kultur) 15 hp (FV1027)

SCHEMA hela kursen här*

Course texts Course outline  
FV1027_VT20 FV1027_KB

 

Post Colonial Perspectives, 15 hp (FV1017)

SCHEMA hela kursen här*

Kurslitteratur Kursbeskrivning   
FV1017_VT20_Lit FV1017_VT20_KB

 

Advanced level/Second cycle (English)

 

New Media Studies - Beyond Screen Representation 7,5 credits (FV7325)

SCHEMA hela kursen här*

Course texts Course outline   
FV7325_VT20 FV7325_VT20_KB

 

Images of Sweden - Approaches to Swedish Film and Media Culture 7,5 credits (FV7326)

SCHEMA hela kursen här*

Course texts Course outline  
FV7326_VT20 FV7326_KB

 

Cinema Studies - Master's Thesis, 30 credits

SCHEMA hela kursen här*

Course texts Course outline  
   

 

Kursinformation med reservation:

* Schema TimeEdit: Spikat schema tillgängligt 1 månad före kursstart

Kurslitteraturinfo: Tillgängligt senast två månader före kursstart

Kursbeskrivning: Tillgängligt senast en månad före kursstart