Filmvetenskap I 30 hp (FV1001)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

GK1 - Introduktion till filmvetenskapliga studier 

GK1_HT18 (246 Kb) GK1_HT18 (267 Kb)  

GK2 - Filmhistorisk översiktskurs 1 

GK2_HT18 (131 Kb) GK2_HT18 (231 Kb)  

GK3 - Filmhistorisk översiktskurs 2 

GK3_HT18 (242 Kb) GK3_HT18 (384 Kb)  

GK4 - Filmhistorisk översiktskurs 3 

GK4_HT18 (252 Kb) GK4_HT18 (318 Kb)  

 

 

Filmvetenskap II 30 hp (FV1002)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

GK5 -Film-och mediestudier - en teoretisk orientering 

GK5_HT18 (350 Kb) GK5_HT18 (281 Kb)  

GK6 - Televisionen: Mediehistoria och populärkultur 

GK6_HT18 (455 Kb) GK6_HT18 (372 Kb)  

GK7 - Kulturstudier och rörliga bilder 

GK7_HT18 (230 Kb) GK7_HT18 (281 Kb)  

GK8 - Specialstudium 

GK8_HT18_litt (332 Kb) GK8_HT18_KB (406 Kb)  

 

 

Kandidatkurs 30 hp (FV3002)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

KK1 - Fördjupningskurs 

KK1_HT18 (124 Kb) KK1_HT18 (149 Kb)  

KK2 - Examensarbete 

     

 

     

 

Kortare fristående kurser
 

Den japanska filmens kulturhistoria, 7,5 hp (FV1022) Kväll

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning   
FV1022_HT18 (227 Kb) FV1022_HT18 (171 Kb)

 

Swedish Film and Television Culture, (Svensk film- och TV-kultur) 15 hp (FV1027)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
FV1027_HT18 (465 Kb) SFTC_HT18 (178 Kb)

 

Kulturkritik och kulturjournalistik, 15 hp (FV1031)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning   
FV1031_HT18 (529 Kb) FV1031_HT18 (308 Kb)

 

Dokumentärfilm och mediekulturer, 15 hp 

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning   
FV1025_HT18 (213 Kb) FV1025_HT18 (146 Kb)

 

Advanced level/Second cycle (English)

FV7324 Cancelled!!!

Animation Cinema: A Performative History 7,5 credits (FV7324)

Course is replaced by Rethinking Film History FV7012

All students registered on the Animation Cinema course have been notified via email. If you have not recieved an email, contact students office via studentinfo@mail.film.su.se

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline   
   

 

CC1 7,5 credits (FV7301)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
FV7301_HT18 (370 Kb) FV7301_HT18 (170 Kb)

 

CC2 7,5 credits (FV7302)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
FV7302_HT18 (113 Kb)  

 

Media Studies: Keywords for the Present 7,5 credits (FV7317)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
FV7317_HT18 (239 Kb)