Registreringsinformation hittar du här

Filmvetenskap I 30 hp (FV1011)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

GK1 - Introduktion till filmvetenskapliga studier 

GK1_HT19 GK1_HT19  

GK2 - Filmhistorisk översiktskurs 1 

GK2_HT19 GK2_HT19  

GK3 - Filmhistorisk översiktskurs 2 

GK3_HT19 GK3_HT19  

GK4 - Filmhistorisk översiktskurs 3 

GK4_HT19 GK4_HT19  

 

 

Filmvetenskap II 30 hp (FV1012)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

GK5 -Film-och mediestudier - en teoretisk orientering 

GK5_HT19 GK5_HT19  

GK6 - Televisionen: Mediehistoria och populärkultur 

GK6_HT19 GK6_HT19  

GK7 - Kulturstudier och rörliga bilder 

GK7_HT19 GK7_HT19  

GK8 - Specialstudium 

GK8_HT19_litt GK8_HT19_KB  

 

 

Kandidatkurs 30 hp (FV3003)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

KK1 - Fördjupningskurs 

KK1_HT19 KK1_HT19  

KK2 - Examensarbete 

     

 

     

 

Kortare fristående kurser
 

Den japanska filmens kulturhistoria, 7,5 hp (FV1022) Kväll

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning   
FV1022_HT19 FV1022_HT19

 

Swedish Film and Television Culture, (Svensk film- och TV-kultur) 15 hp (FV1027)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
FV1027_HT19 SFTC_HT19

 

Kulturkritik och kulturjournalistik, 15 hp (FV1031)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning   
FV1031_HT19 FV1031_HT19

 

Dokumentärfilm och mediekulturer, 15 hp 

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning   
FV1025_HT19 FV1025_HT19

 

Advanced level/Second cycle (English)

FV7324

Animation Cinema: A Performative History 7,5 credits (FV7324)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline   
FV7324_HT19 FV7324_HT19

 

CC1 7,5 credits (FV7301)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
FV7301_HT19 FV7301_HT19

 

CC2 7,5 credits (FV7302)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
FV7302_HT19 FV7302_HT19

 

Media Studies: Keywords for the Present 7,5 credits (FV7317)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
FV7317_HT19 FV7317_HT19