CREDIT Charles Joseph Travies de Villiers / Bridgeman Art Library / Universal Images Group Rights Managed / For Education Use Only
CREDIT Charles Joseph Travies de Villiers / Bridgeman Art Library / Universal Images Group Rights Managed / For Education Use Only

En kurs i samarbete mellan Filmvetenskap och Journalistik inom IMS. Den vänder sig både till redan yrkesverksamma kulturjournalister men även dig som är intresserad av kulturkritik och kulturjournalistik. Kursen erbjuder föreläsningar om kulturkritikens historia och teorier samt praktiska moment där du får skriva texter inom kulturjournalistik. Du undervisas av lärare och forskare inom området och vi kommer även ha yrkesverksamma gästföreläsare.

  • Kursen är på helfart (100%)  under andra halvan av terminen (period 2)
  • Samarbete mellan Filmvetenskap och Journalistik inom IMS
  • Föreläsningar i  med lärare och forskare i ämnet
  • Gästföreläsningar  med yrkesverksamma
  • Praktiska skrivövningar

Flera av lärarna i kursen ingår i forskningsprojektet Kulturjournalistikens världar - Politik och kultur i globaliseringens och digitaliseringens tidevarv. Läs mer om projektet här