I fokus står ett kvalificerat, självständigt arbete inom ett aktuellt forskningsområde inom det filmvetenskapliga ämnesfältet. Kursen erbjuder vidgade och fördjupade kunskaper om de rörliga bildmediernas historia, filmvetenskaplig teori och metodologiska problem. Tillsammans med Filmvetenskap I (60 hp), eller Filmvetenskap I 30hp plus Filmvetenskap II  30hp utmynnar en avlagd kandidatkurs till den ämnesfördjupning om 90 högskolepoäng som krävs för kandidatexamen med filmvetenskap som huvudområde.

Kärt barn har många namn

Har du läst grundkursens två terminer så blir den tredje terminen Kandidatkurs i filmvetenskap. Kursen har under årens lopp haft många namn och kurskoder: C-kurs; påbyggnadskurs; för att nämna några. Kanske har du som student även varit registrerad tidigare terminer men inte gjort klart kursen? Hör av dig till studievägledaren så ordnas en studieplan för dig.

SÖK OCH LÄS MER HÄR

 

Kursen består av följande delkurser:

  • KK 1 (15 hp) Fördjupningskurs - en kurs med föreläsningar och filmvisningar på heltid under första halvan av terminen.

 

  • KK 2 (15 hp) Examensarbete - uppsatsens innehåll bygger på kursinnehållet i KK1 och äger rum under andra halvan av terminen. Delkursen avslutas med uppsatsseminarier och föregås av mindre seminarier och handledarmöten.

 

Kandidatexamen 180 hp

Kandidatexamen med filmvetenskap som huvudområde (180 hp)
Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (3 år) varav minst 90 ska utgöras av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet för utbildningen, t ex Filmvetenskap I (2 terminer) samt Kandidatkurs i filmvetenskap (1 termin). Studierna inom huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, t ex Examensarbete (delkurs 2 på Kandidatkurs i filmvetenskap). Observera att för att en kurs ska tillgodoräknas i examen måste den vara avslutad, vilket innebär att du inte kan tillgodoräkna t ex enbart första terminen av Filmvetenskap I, som är en 60 hp-kurs som består av två terminers studier.