Filmvetenskap II

Filmvetenskap II

Kursen är en fortsättning på Filmvetenskap I med fokus på aktuell film- och medieforskning. Delkurserna har ett tematiskt upplägg där klassisk filmteori möter TV-forskning och aktuella kulturstudier. Du får en djupare kunskap om den rörliga bildens roll i kultur och samhälle. 

För behörighet behöver du 22,5 hp (3 av 4 kurser) avklarade från Filmvetenskap I

Att "bara" läsa Filmvetenskap I går naturligtvis bra, men för att få en heltäckande grund i ämnet behöver du också Filmvetenskap II. 

Filmvetenskap II 30 hp ger dig kunskap om film- och tv-studier och nya färdigheter i analysen av film och media.

Delkurser Filmvetenskap II

Delkurser Filmvetenskap II

Filmvetenskap II - bra för en kandidatexamen

Filmvetenskap kan du läsa till en kandidatexamen genom "fristående kurser". Då har du Filmvetenskapp I, II och Kandidatkurs i Filmvetenskap (90 högskolepoäng) som grund i ditt huvudområde. Du kommer behöva 90 högskolepoäng till och det står dig fritt att välja både ämne och kurs. Varför inte kombinera med språk, marknadsföring, konstvetenskap t ex? Tala med vår studievägledare för att få tips.

Förslag till studiegång för att läsa till kandidatexamen i Filmvetenskap:

1. Läs Filmvetenskap I och II (60 hp).

2. Läs 30 hp valfria kurser/ämnen.

3. Läs kandidatkurs i Filmvetenskap

4. Läs 60 hp valfria/kurser ämnen.

Annan väg till examen:
Om du läser Kulturvetarprogrammet kan du välja Filmvetenskap som huvudämne och på så sätt få examen.

Eller: ha Filmvetenskap I och II som breddningsstudier och ta ut examen i annat ämne.

Tips på andra kurser i höst

Dokumentärfilm och mediekulturer, 15 hp - ges höst.

MAN WITH A MOVIE CAMERA, THE (1929)CreditAlbum / Universal Images GroupRights Managed / For Education Use Only

Det här är kursen för dig som är intresserad av dokumentärfilm. Kursen kommer ge en fördjupad förståelse för den breda betydelse begreppet "dokumentär" står för. Gästföreläsningar av filmare och angelägna filmer (35mm, 16mm och dvd) kombinerar en filmhistorisk orientering med dagsaktuell mediepolitik, aktivism och filmkultur. Undervisning och filmvisning i Filmhuset vid Gärdet.

Kulturkritik och kulturjournalistik 15 hp

Credit Charles Joseph Travies de Villiers / Bridgeman Art Library / Universal Images Group Rights Managed / For Education Use Only

I höst ger vi en kurs i samarbete mellan Filmvetenskap och Journalistik inom IMS. Den vänder sig både till redan yrkesverksamma kulturjournalister men även dig som är intresserad av kulturkritik och kulturjournalistik. Kursen erbjuder föreläsningar om kulturkritikens historia och teorier samt praktiska moment där du får skriva texter inom kulturjournalistik. Du undervisas av lärare och forskare inom området och vi kommer även ha yrkesverksamma gästföreläsare.

Svensk film- och TV-kultur 15 hp - ges både höst och vår (engelska)


SONY PICTURES CLASSICS / WANSELIUS, BENGT/ Album / Universal Images Group
Rights Managed / For Education Use Only

Den här kursen ges helt på engelska och tar dig med på en resa genom det svenska landskapet inom tv och film. Kursen kan användas som breddningsstudier i filmvetenskap i en examen och läses även av många utbytesstudenter och programstudenter.

terminsstart

NYTT pga SU's beslut: Studentexpeditionerna och studievägledning - inga besök

Kontakt

Studentexpeditionen

Mattias Johannesson/Annika Karlsson
Telefon: 08 – 674 76 27
E-post:

Modefrågor:

INFOfashion@ims.su.se

Filmfrågor

studentinfo@mail.film.su.se

Studievägledning

Studievägledare: Henrik Schröder
Telefon: 08 – 674 76 28 
E-post:

Filmfrågor

studievagledare@mail.film.su.se

Modefrågor

studievagledarefashion@ims.su.se

Handbok

Studiehandbok Filmvetenskap

Här hittar du information som både är viktig och som du har stor nytta av under dina studier.

justnu
Daniel Hånberg Alonso Foto: Annika Hallman

Drivkraften är att berätta

DJ, författare, filmskribent, journalist och webbutvecklare. Daniel Hånberg Alonsos olika yrkesroller speglar det som han länge har varit intresserad av. Filmvetenskap blev hans första ämne på universitetet. Nu är han aktuell med en digital utställning om emojier.

Student berättar

”Jag har alltid valt det jag tycker är roligt och som intresserar mig.”

Läs vad student som läst utbildningen har att säga. Hur är det att plugga Filmvetenskap I, 30 hp?

Christian Rossipal

"Filmvetenskapen var lite av ett uppvaknande"

Christian Rossipal tog sin kandidatexamen i filmvetenskap 2015. I dag läser han masterprogrammet och jobbar som frilansare inom filmproduktion.

Schema, litteratur och kursbeskrivningar

Utbildning

Sök schema i universitetets utbud (inloggning krävs)

Scheman för kurser på JMK