Kursen ges både höst och vår. 
Kursen är på en termin, alltså 30 högskolepoäng (heltid).
Förmodligen kommer du vilja läsa mer efter kursen och då väljer du helt enkelt Filmvetenskap II, 30 hp som är en termins fortsättning på Filmvetenskap I. 

Särskild behörighet
Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).

Det här händer under kursen

Du kommer att ha din undervisning i Filmhuset vid Gärdet, huset som är hjärtat inom svensk film. Här finns studios för produktionsbolag för TV och film men framförallt Svenska Filminstitutet som delar ut stöd till svenska filmer och Guldbaggen exempelvis. I huset finns de två biograferna som vi visar filmerna i. Ca 40 stycken biografvisade filmer får du räkna med att få se! Filmvsiningarna är en del av undervisningen och det hålls en föreläsning före eller efter filmen, dessutom har du också seminarier i mindre grupper som ger dig större chans att både lära känna studiekamrater och ämnet bättre.

Så här är ser kursen ut

Filmvetenskap I är uppbyggt av 4 stycken delkurser som följer på varandra under terminen. Kortfattat ser de ut så här:

GK1 Introduktion till filmvetenskapliga studier 7,5 hp
Först är det en introduktionskurs med filmvisningar, föreläsningar i storgrupp men även mindre seminarier för att ge dig kunskap och förståelse om vad filmvetenskap egentligen är för ämne och vad vi forskar om, Filmvetenskap är också ett ledande forskningsämne vid Stockholms universitet. Här får du också lära dig olika begrepp, hur filmer är uppbyggda av bilder, klipp, ljud med mera. Studentgruppen på ca 100 studenter är uppdelade för seminarierna i fyra seminariegrupper om ca 25 studenter i varje och du får fördjupa dig mer i seminarierna som hjälper dig att klara kursen. Under denna delkurs får du även introduktion till studieteknik - tips och råd om hur du klarar universitetsstudier hos oss.

Cinerama. Credit: Universal Images Group
Cinerama. Credit: Universal Images Group


GK2 Filmhistorisk översiktskurs 1 7,5 hp 1800-talet till 1920-talet 
Andra delkursen fokuserar på filmen födelse och täcker tiden mellan 1800-talet och 1920-talet. Här blir det mycket stumfilm - men stumfilm med musik förstås. Under denna period växer filmen fram i olika stilar i olika länder världen över, inte minst i Sverige. Åtminstone en visning kör vi dessutom med levande piano.

VOYAGE TO THE MOON - Film director: MELIES, GEORGES - Year: 1902 CREDIT MELIES / Album / Universal Images Group
VOYAGE TO THE MOON - Film director: MELIES, GEORGES - Year: 1902 CREDIT MELIES / Album / Universal Images Group


GK3 Filmhistorisk översiktskurs 2 7,5 hp 1930-talet till 1960-talet

Tredje delkursen är den epok som ibland kallas filmens guldålder. 1930-talet till 1960-talet. Här kommer talfilmen och de stora produktionerna när Hollywood började dominera, men en mängd filmer och filmstilar från Europa och Asien som skulle forma filmens historia kom också under denna period. 

 BICYCLE THIEF - Film director: DE SICA, VITTORIO - Year: 1948 - Stars: MAGIORANI, LAMBERTO; STAIOLA, ENZO PDS/ENIC / Album / Universal Images Group
BICYCLE THIEF - Film director: DE SICA, VITTORIO - Year: 1948 - Stars: MAGIORANI, LAMBERTO; STAIOLA, ENZO PDS/ENIC / Album / Universal Images Group


GK4 Filmhistorisk översiktskurs 3 7,5 hp 1970-talet till idag

Fjärde delkursen tar upp den senaste epoken i filmens - den rörliga bildens - historia också här med biograffilm, men även andra typer av distribution såsom via den digitala tekniken. Även under denna kurs är det seminarier i mindre grupper.
 

 DEER HUNTER, THE - Film director: CIMINO, MICHAEL - Year: 1978 - Stars: DE NIRO, ROBERT CREDIT EMI / UNIVERSAL/ Album / Universal Images Group
DEER HUNTER, THE - Film director: CIMINO, MICHAEL - Year: 1978 - Stars: DE NIRO, ROBERT CREDIT EMI / UNIVERSAL/ Album / Universal Images Group