MAN WITH A MOVIE CAMERA, THE (1929)CreditAlbum / Universal Images GroupRights Managed / For Education Use Only


Kursen ger en introduktion till dokumentärfilmens historia och centrala frågeställningar kring social representation, medieteknologi och kreativa strategier att i rörlig bild skildra miljöer, händelser och delade upplevelser.


Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarium och filmvisningar. På kursen ges också gästföreläsningar och tillsammans med angelägna filmer i högkvalitativa visningsformat (35mm, 16mm, Blue Ray eller DCP) kombineras en filmhistorisk orientering med dagsaktuell mediepolitik, filmkultur och samtidskonst.

Syftet med kursen är att belysa dokumentärfilmens möjligheter och begränsningar att i rörliga bilder gestalta och frammana sociala miljöer och historiska skeenden. Med hänvisning till olika exempel på social representation och dokumentära berättelser i film och media, ges rum för tematisk, historisk och medieteoretisk fördjupning kring dokumentären som upplysning; etnografisk film; vittnesmål; arkiv och socialt minne; politik och propaganda; protest och social mobilisering; konstnärligt uttryck; teveunderhållning.

Ett särskilt kurstema belyser dokumentära perspektiv på porträtt och självporträtt, med hänvisning till historiska och aktuella skärningspunkter mellan avantgardefilm, experimentella uttryck i film och video, och dokumentärfilmens sociala engagemang och politiska perspektiv. Vi kommer även att träffa tre filmskapare och deras specifika stiluttryck och förhållningssätt till dokumentärfilmen.
 
Kursansvarig lärare: Malin Wahlberg (IMS/Filmvetenskap).

Gästföreläsningar av yrkesverksamma
Gästföreläsare hösten 2019 var(bland andra) regissören Göran Hugo Olsson. Han besökte kursen i samband med visningen av kursfilmen Fuck you fuck you very much. En film om Leila K (Olsson, Sverige, 1997) 

Här läser du Dokumentärfilm och mediekulturer -  i Filmhuset vid Gärdet

I Filmhuset som drivs av Svenska Filminstitutet vid Gärdet har vi vår undervisning. Här finns föreläsningslokaler, seminarierum, Sveriges största Filmbibliotek och biograferna. En helt unik miljö för forskning och undervisning i Filmvetenskap. Här finns också Cinemateket som har sina visningar i Filmhuset på kvällar och helger - som du som student får rabatt till. Du kan garanterat fylla hela din tid med det som händer i Filmhuset.

Här ser du filmerna - Filmhusets Biografer

(C) Jann Lipka
Bio Mauritz

 

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten ha:
- inblick i grundläggande teoretiska begrepp som rör dokumentär representation i film och media;
- övergripande kunskap om de specifika produktionsvillkor, medieteknologier och estetiska vägval som historiskt, kulturellt och ekonomiskt präglar dokumentära genrer och berättelser;
- analysverktyg för att närma sig dokumentärfilmen som mediekultur, social representation och filmupplevelse.
 

ANSÖKAN OCH KURSINFORMATION HÄR