Alla utbildningar

Filmvetenskap

Kurserna i filmvetenskap ger en gedigen teoretisk grund för den som söker ett yrke med kreativa eller administrativa uppgifter inom film, TV, information, liksom för den som vill satsa på en medieanknuten forskarkarriär.

Modevetenskap

Modevetenskap är ett centralt ämne för dig som vill förbereda dig inför en yrkesverksamhet inom den stora modevärlden utanför universitet, eller för fortsatta forskarstudier i ämnet.

Medie- och kommunikationsvetenskap

Studier i medie- och kommunikationsvetenskap "MKV" vid Enheten för journalistik medier och kommunikation ger en bred förståelse för mediernas framväxt, betydelse och förändringar i Sverige och globalt. Dessa kunskaper är i hög grad användbara på en bred arbetsmarknad. Studierna ger även möjligheter för den som vill satsa på en forskarkarriär inom mediefältet.

Journalistik

Utbildningarna i journalistik vid Enheten för journalistik medier och kommunikation varvar praktisk och teoretisk undervisning på ett sätt som gör dig redo för såväl arbetsmarknad som vidare studier på vår forskarutbildning.

Studera utomlands inom våra utbildningar

En fantastisk möjlighet som student är att du även kan plugga utomlands och få dina poäng du tar inkluderade i en examen. Utbytesstudierna är dessutom kostnadsfria eftersom du får stipendier.

IMS VT18

Våra utbildningar våren 2018

Från 15 december ca kan vissa öppnas för sen anmälan

Christian Rossipal

"Filmvetenskapen var lite av ett uppvaknande"

Christian Rossipal tog sin kandidatexamen i filmvetenskap 2015. I dag läser han masterprogrammet och jobbar som frilansare inom filmproduktion.

Michaela Strobel

Michaela jobbar i Bollywood

Michaela Strobel har läst masterprogrammet i MKV. Idag bor hon i Bombay, driver en egen mediestudio och jobbar med Bollywoodproduktioner.

Åsa Secher

”Jag blev förälskad i radio”

Det var på JMK som Åsa Secher blev förälskad i radio och hittade sin väg in i Radiohuset.

Utbildningskontakt

För mer information om utbildningar vid IMS, kontakta institutionens studentexpeditioner.

Blivande student