Samverkan

IMS samverkan med det omgivande samhället

JMK-dagen

Institutionen för mediestudier delar med sig av sin kunskap från forskningen både i den dagliga undervisningen och till det omgivande samhället utanför universitetets väggar. Våra forskare lämnar ofta bidrag i samhällsdebatten och anlitas av media för sin expertis inom sina respektive forskningsområden.