Föreningen grävande journalister
 
 

Institutionen för mediestudier delar med sig av sin kunskap från forskningen både i den dagliga undervisningen och till det omgivande samhället utanför universitetets väggar. Våra forskare lämnar ofta bidrag i samhällsdebatten och anlitas av media för sin expertis inom sina respektive forskningsområden.

Institutionen har breda kontaktytor mot det omgivande samhället, inte minst kontinuerliga kontakter med mediebranschen och yrkeslivet. Vi samverkar med företag, organisationer och myndigheter vilket bidrar till att vår forskning och utbildning kan hålla en hög och aktuell nivå. Våra praktikplatser för journaliststudenter är ett exempel på det.

Allmänna föreläsningar

Allmänna föreläsningar är öppna för alla studenter, personal, vid IMS samt alumner och övriga intresserade. Forskare eller praktiker talar över ett aktuellt tema. Frågor och diskussion följer. Ta chansen att delta!

Läs mer om föreläsningarna här.

Uppdragsutbildningar

Institutionen har möjlighet att åt företag, myndigheter och organisationer skräddarsy längre eller kortare utbildningar inom institutionens kompetensområden.

Under åren har enheten för journalistik, medier och kommunikation utbildat grafiker i journalistik, lärare i mediekunskap och höjt kompetensen hos invandrade journalister.

En högaktuell utbildning är Kvinnors ledarskap & undersökande journalistik 7,5 hp. Detta är en kurs som syftar till syftar till att utbilda kvinnliga arbetsledare i sitt nuvarande eller nära förestående ledar- och chefskap. 

Filmvetenskapen erbjuder kursplatser inom kursen Swedish Film and Television Culture till the Swedish Programme. 

Priser och utmärkelser

Enheten för journalistik, medier och kommunikation delar vartannat år ut Cordelia Edwardson-priset. Journalistpriset instiftades för att uppmärksamma det journalistiska uppdraget att informera om samhället, dess rättvisor och orättvisor.

Cecilia Uddén, Sveriges Radios korrespondent i Mellersta Östern, blev 1 oktober 2010 första mottagaren av priset.

Richard Swartz, författare och fristående kolumnist i Dagens Nyheter, tilldelades Cordelia Edvardson-priset 2012.

Dokumentärfilmaren och journalisten Tom Alandh tilldelas Cordelia Edvardson-pris 2014.