Här nedan finns en lista över våra forskningsfinansiärer (ej komplett).

  • Vetenskapsrådet
  • Riksbankens Jubileumsfond
  • Rådet for anvendt medieforskning
  • Statens medieråd
  • Familjen Erling-Perssons Stiftelse 
  • Anna Ahlström & Ellen Terséus Stiftelse