Exempel på fristående kurser:

MKV: Avancerad nivå

  • Media and Politics in a Globalizing World 7,5 hp (dag, 50%, period 1 VT20)
  • Media, Justice and Human Rights, 7.5 hp, (dag, 50%, period 1 VT20)
  • Media Archaeology, 7.5 hp, (dag, 50%, period 2 VT20)

Film: Avancerad nivå

  • Images of Sweden - Approaches to Swedish Film and Media Culture(dag/ 50%/ period 1, VT20)
  • New Media Studies - Beyond Screen Representation, 7.5 hp (dag 50% period 1 VT20)

Film: Grundnivå/ First level

  • Moving Images and Gender 15 hp (dag,100%, period 1 VT20)
  • Swedish Film and Television Culture, 15 hp(daytime, 100%, period 1, Spring 20)

  • Post-Colonial Perspectives on Audiovisual Media 15 hp (daytime, 100%, period 2, Spring 20)

Se alla fristående kurser här.
Se alla uppdragsutbildningar här.
Inspirationsbroschyren Hur långt vill du nå?