Exempel på fristående kurser:

MKV: Avancerad nivå

 • Politics and Popular Culture, 7,5 hp (dag, 50% period 1 HT20)
 • Mediatized Intersections,7,5 hp (dag, 50% period 2, HT20)
 • Media and Politics in a Globalizing World 7,5 hp (dag, 50%, period 1 VT20)
 • Media, Justice and Human Rights, 7.5 hp, (dag, 50%, period 1 VT20)
 • Media Archaeology, 7.5 hp, (dag, 50%, period 2 VT20)

Film: Avancerad nivå

 • Film Experience: theorier and approaches (dag/ 50%/ period 1, HT20)
 • Images of Sweden - Approaches to Swedish Film and Media Culture (dag/ 50%/ period 1, VT20)
 • New Media Studies - Beyond Screen Representation, 7.5 hp (dag 50% period 1 VT20)

Film: Grundnivå/ First level

 • Moving Images and Gender 15 hp (dag, 100%, period 1 VT20)
 • Swedish Film and Television Culture, 15 hp (daytime, 100%, period 1, Spring & Autumn 20)

 • Post-Colonial Perspectives on Audiovisual Media 15 hp (daytime, 100%, period 2, Spring 20)

 • Den japanska filmens kulturhistoria 7,5 hp (kväll, 50%, period 1 Autumn 2020)

Se alla fristående kurser här.
Se alla uppdragsutbildningar här.
Inspirationsbroschyren Hur långt vill du nå?