Martin Karlsson
Martin Karlsson

Ålder: 28
Ort: Stockholm 
 
Martin Karlsson gör sin forskarutbildning i MKV inom projektet Screening Protest  - (tele)visual narratives of dissent across time, space and genre. Martin berättar om Screening Protest-projektet:

– Det ett projekt där vi utforskar medieringen av protester. Syftet är att nå en djupare förståelse för hur medier och protester samverkat i olika historiska processer karaktäriserade av social och politisk förändring. Som exempel på protest kan vi titta på hur den arabiska våren skildrades i globala satellit-tv-kanaler.

Vad innebär det för dina doktorandstudier?

– Min del i projektet har ett historiskt perspektiv där jag jämför hur protester och proteströrelser har framställts i exempelvis journalfilmer under stumfilmseran, tevenyheter på 1960-talet och i dagens globala satellit-tv-kanaler som CNN International och Al Jazeera.

Medan Martin fokuserar på den historiska aspekten i projektet så studerar hans kollega Jacob Sommer, även han anställd som doktorand i projektet, de samtida medierade protesterna. 

Som doktorand är du både student och anställd, berätta vad som förenar och skiljer sig åt. Vad identifierar du dig mest med?

– Oftast ser jag mig själv som anställd och medarbetare, det känns närmare sanningen eftersom man ganska snabbt kan få ansvar som en vanlig student inte har, t.ex. undervisning, rätta tentor och delta i andra projekt på institutionen. Sedan arbetar jag inte bara för att bli godkänd och få betyg, jag jobbar också för fast lön och förväntas betala av studielånet precis som om jag var anställd på någon annan arbetsplats.  

Din utbildning består av en Master i MKV och mediepraktik samt socialantropologi? Varför har du valt dessa ämnen? 

– Jag har velat göra olika saker under studietiden. Socialantropologin och masterutbildningen i MKV var mer teoretiska och forskarförberedande. Jag tyckte om det men jag ville också prova på att arbeta med medier och kommunikation på ett mer praktiskt sätt, därför läste jag också mediepraktik.

Martin berättar att han ville prova att arbeta med berättande mer praktiskt, därför tog han några sabbatsterminer då han först fick en praktikplats på Olof Palmes Internationella Centers kommunikationsavdelning. Han besökte bland annat irakiska Kurdistan och intervjuade skribenter. 

Martins intresse och engagemang för samhälle och politik tilltog och det lockade honom att fortsätta sitt engagemang för social och politisk förändring utomlands. Så efter praktiken på Palmecentret läste han en termin spanska på SU och sökte samtidigt en praktikplats inom kommunikation för Svalorna Latinamerika. 

– Jag praktiserade i Arequipa i Peru i sex månader. Det var mycket intressant och lärorikt. Vi gjorde många resor ut på landsbygden och besökte lokala organisationer och talade med kvinnor och ungdomar om deras livsvillkor.

För Svalorna skrev han artiklar om samarbetet med de olika lokala organisationerna på den peruanska landsbygden samt nyheter för websidan Latinamerika.nu. Men efter att Martin haft sina sabbatsterminer var han ändå övertygad om att det var forskning som han ville hålla på med, för han hade saknat universitetet. 

Vad betyder Medie- och kommunikationsvetenskap för dig?

– Framförallt tycker jag att medier är ett väldigt intressant källmaterial som har många olika betydelser för olika människor och det är väl också därför det är ett så stimulerande material att jobba med, vare sig det är inom ramen för forskning, journalistik eller kommunikation.

Under sin grundutbildning upplevde Martin att han många gånger inte planerat så mycket utan att han tog en utbildningstermin i taget, men hur se han på sin framtid nu?

– Nu är det förstås annorlunda. De närmsta åren är lite lättare att planera, och det känns väldigt skönt att ha den tryggheten! Fyra år känns dock fortfarande som en hyfsat lång tid, så vi får kanske göra om den här intervjun. 

Vi önskar Martin lycka till och kommer att följa honom genom hans forskarutbildning fram till hans planerade disputation 2019.

Text: Birgitta Fiedler, Alumnkoordinator IMS