Karriär vid IMS

Anders Gjöres

”Radio är väldigt bra som journalistisk pedagogik”

Anders Gjöres är lärare i radiojournalistik vid JMK.

Martin Karlsson

"Jag saknade universitetet"

Martin Karlsson är doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap vid IMS.

MyCareer
Martin Karlsson

Karriärvägar vid IMS

Läs intervjuer med några av oss som arbetar vid institutionen.

Alumnundersökningar

Här kan du läsa alumnundersökningar som institutionen har gjort.

Alumnkoordinator

Birgitta Fiedler
alumni@ims.su.se 
birgitta.fiedler@ims.su.se
​08-16 44 28