I mån av plats är du även välkommen till våra forskningsseminarier. Vänligen kontakta alumnansvarig gällande deltagande i forskningsseminarier.

Kalendariet