Alumnundersökningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för mediestudier
  4. IMS
  5. Samverkan
  6. Alumn
  7. Alumnundersökningar

Alumnundersökningar vid Institutionen för mediestudier

Foto: Eva Dalin

2021 MKV Praktikstudie

Praktikant - Alumnstudie Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik" – arbetslivserfarenhet och arbetssituation hösten 2020

2021 Film Praktikstudie

Praktikant-Alumnstudie Filmvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik – arbetslivserfarenhet och arbetssituation hösten 2020.

2021 Alumnstudie Journalistikprogrammet - JMK

Journaliststudenters anställning, yrke och etablering 2013-2020. Uppföljning av alumnstudie 2013-2016 och 2013-2018. Inklusive kommentarer kring arbetssituationen under 2020 i relation till Covid-19 pandemin.

2020 MKV Praktikstudie

Praktikant - Alumnstudie i kursen "Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik" – arbetslivserfarenhet och arbetssituation våren 2020

2019 Alumnstudie Journalistikprogrammet - JMK

Journaliststudenters anställning, yrke och etablering 2013-2018.

2017 Enheten för journalistik, medier och kommunikation

Journaliststudenters anställning, yrke och etablering 2013-2016.

2016 Alumnstudie IMS

10 år med MFS. Alumnundersökning MFS-stipendiater 2005-2015.

2015 Enheten för journalistik, medier och kommunikation

Alumnstudie: Masterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap.

2014 Enheten för filmvetenskap

Alumnundersökning i filmvetenskap 2014.

MyCareer
Martin Karlsson Foto: Oscar Hofstedt

Karriärvägar vid IMS

Läs intervjuer med några av oss som arbetar vid institutionen.

Alumnundersökningar

Här kan du läsa alumnundersökningar som institutionen har gjort.

Alumnkoordinator

Birgitta Fiedler
alumni@ims.su.se 
birgitta.fiedler@ims.su.se
​08-16 44 28