Höstterminen 2020 startade institutionen för mediestudier för andra gången kursen: Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik, 30 hp. Syftet med kursen är att erbjuda studenter med examensarbete inom huvudområdet en möjlighet att tillämpa och reflektera över sina ämneskunskaper i en arbetslivskontext, och samtidigt förbättra sin anställningsbarhet inom något av de yrken huvudområdet utbildar för. Mot slutet av kursen erbjöds studenterna svara på en enkät med fokus på arbetsuppgifter, praktikens relevans för arbetslivserfarenhet och huvudområdet MKV, handledning och den specifika situationen p.g.a. Covid-19.