” En tacksam kurs att gå för att sätta sina teoretiska kunskaper på prov men även för att ta ett första steg ut i arbetslivet.”

Höstterminen 2020 gavs kursen Filmvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik för första gången. Syftet med kursen är att erbjuda studenter med huvudämne filmvetenskap en möjlighet att tillämpa och reflektera över sina ämneskunskaper i en arbetslivskontext och samtidigt förbättra sin anställningsbarhet inom något av de arbetsområden huvudämnet utbildar för. Mot slutet av kursen erbjöds studenterna svara på en enkät med fokus på arbetsuppgifter, praktikens relevans för arbetslivserfarenhet och huvudområdet filmvetenskap, handledning och den specifika situationen p.g.a. Covid-19.