Alumnundersökningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för mediestudier
  4. IMS
  5. Samverkan
  6. Alumn
  7. Alumnundersökningar
  8. 2021 Alumnstudie Journalistikprogrammet - JMK

2021 Alumnstudie Journalistikprogrammet - JMK

Journaliststudenters anställning, yrke och etablering 2013-2020. Uppföljning av alumnstudie 2013-2016 och 2013-2018. Inklusive kommentarer kring arbetssituationen under 2020 i relation till Covid-19 pandemin.

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa
MyCareer
Martin Karlsson Foto: Oscar Hofstedt

Karriärvägar vid IMS

Läs intervjuer med några av oss som arbetar vid institutionen.

Alumnundersökningar

Här kan du läsa alumnundersökningar som institutionen har gjort.

Alumnkoordinator

Birgitta Fiedler
alumni@ims.su.se 
birgitta.fiedler@ims.su.se
​08-16 44 28