Vårterminen 2020 gavs kursen Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik för första gången. Syftet med kursen är att erbjuda studenter med huvudämne MKV en möjlighet att tillämpa och reflektera över sina ämneskunskaper i en arbetslivskontext och samtidigt förbättra sin anställningsbarhet inom något av de yrken huvudämnet utbildar för. Mot slutet av kursen erbjöds studenterna svara på en enkät med fokus på arbetsuppgifter, praktikens relevans för arbetslivserfarenhet och huvudområdet MKV, handledning och den specifika situationen p.g.a. Covid-19.