Masterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap, 120 hp /
Master´s programme in Media and Communication Studies, 120 credits