Alumnnyheter

Alumnnyheter

JMK Alumnen rapporterar från sin Erasmuspraktik

Anna Börjesson rapporterar från sin Erasmuspraktik Paris i tidningen #Studietid.

Centralt koordinerat mentorskapsprogram 2019-2020

IMS deltar i Centralt koordinerat mentorskapsprogram 2019-2020 I höst startar alumnverksamheten vid Samverkansavdelningen ett centralt koordinerat mentorskapsprogram där sju institutioner medverkar under läsåret 2019-2020.

MyCareer
Martin Karlsson Foto: Oscar Hofstedt

Karriärvägar vid IMS

Läs intervjuer med några av oss som arbetar vid institutionen.

Alumnundersökningar

Här kan du läsa alumnundersökningar som institutionen har gjort.

Alumnkoordinator

Birgitta Fiedler
alumni@ims.su.se 
birgitta.fiedler@ims.su.se
​08-16 44 28