Foto: JMK, Stockholms universitet
Foto: JMK, Stockholms universitet


Den 16 veckor långa praktiken inom utbildningen visar sig vara en tydlig och självklar ingång på arbetsmarknaden för de nyexaminerade. Det första arbetet utgör sedan en god källa för nätverkande och kontakter som genererar arbetstillfällen inom branschen. Anställningsformerna är oftast längre och kortare projektanställningar men några får även tillsvidareanställningar efter ett vikariat.

Journaliststudenterna värderar högt den förståelse utbildningen gett dem för journalistyrkets etiska ansvar och anser att utbildningen bidragit till deras anställningsbarhet i branschen.

Läs hela alumnstudien här.