Foto: Åsa Secher
Foto: Åsa Secher

Fältstudierna kommer ligga till underlag för deras journalistiska och vetenskapliga examensarbeten inom masterprogrammet i journalistik som de gör under våren 2018.

Läs mer: MFS (SU), Minor Field Studie (IMS) och mfs.nu

Ta chansen att göra en fältstudie i ett utvecklingsland! Nästa utlysning är öppen 9 januari - 5 februari 2018. Stipendiet riktar sig till dig som ska göra kandidat- eller masterkursen.