Foto: Åsa Secher
Foto: Åsa Secher


Shannelle är nu i Thailand och studerar djurrättsorganisationers kommunikation och Julia kommer bedriva fältarbete våren 2019 i Kenya för att undersöka hur flickors och kvinnors tillgång till menshygien påverkar deras möjligheter.

Fältstudierna kommer ligga till underlag för deras journalistiska och vetenskapliga examensarbeten i journalistik respektive medie- och kommunikationsvetenskap.

Läs mer: MFS (SU), Minor Field Studies (IMS) och mfs.nu

Ta chansen att göra en fältstudie i ett utvecklingsland! Nästa utlysning är öppen 15 januari - 5 februari 2019 (restutlysning om det finns stipendier kvar). Stipendiet riktar sig till dig som ska göra kandidat- eller masterkursen.

 

Stipendiater 2017/2018

Journaliststudenter tilldelas stipendium för examensarbete utomlands!
Grattis till Fanny Renman, sista terminsstudent på Journalistprogrammet som tilldelats MFS-stipendium för fältstudier i Sydafrika under våren 2018. Tidigare har även Ida, Helena och Joel, masterstudenter i journalistik tilldelats stipendiet för fältstudier under våren 2018 i Egypten, Indien och Colombia.