Bli inspirerad!

Alumnen Anna om sin Erasmuspraktik i Paris