Det är vår förhoppning att mentorprogrammet ska främja samverkan mellan studenter, alumner och institution.

Läs artikel om mentorprogrammet på engelska