Det är vår förhoppning att mentorprogrammet ska främja samverkan mellan studenter, alumner och institution.

Läs mer om Mentorprogrammet på Alumni Relations News:

https://www.ims.su.se/english/collaboration/ims-alumni-relations/alumni-news/ims-international-mentorship-programme-1.374643