Studenter. Foto: Stockholms universitet
Studenter. Foto: Stockholms universitet


Alumner hjälpte studenter att optimera sitt jobbsökande 

Kontakta din alumnkoordinator

Kontaktperson för mentorprogrammet vid institutionen är alumnkoordinator Birgitta Fiedler.