Eva Essen Arndorff, vd TriArt Film föreläser i Aula Magna. Foto: Birgitta Fiedler
Eva Essen Arndorff, vd TriArt Film föreläser i Aula Magna. Foto: Birgitta Fiedler


Alumnen Eva Esseen Arndorff, CEO på TriArt, föreläste om filmdistributionens villkor och förhållanden. Hon betonade sin målmedvetenhet att distribuera kvalitetsfilm, med bred representation, på både bio som i streamingformat.

Balansgången kommersiellt och konstnärligt

Alumnen Johan Magnéli, Industrykoordinator på Stockholms internationella filmfestival besökte Alumndagen för första gången.

Han tyckte att Evas föreläsning var mycket intressant och framhåller speciellt diskussionen om balansgången mellan att tänka kommersiellt och på konstnärlig kvalité. Han menar att det är viktigt att se film som en konstform.

Johan har examen i både MKV och Filmvetenskap från Institutionen för mediestudier. Den årliga alumndagen ägde rum den 17 oktober i Aula Magna och temat var konst med  rubriken "Does art make a difference"?
Birgitta Fiedler
 

Välkommen till vår alumnverksamhet
Alumnverksamheten är till för tidigare studenter vid IMS. Vi är mycket intresserade av att fortsätta hålla kontakt med dig även efter dina studier. Kontakta oss gärna