n tendens i uppföljande studie är att ett något större antal fått tillsvidareanställning som första arbete efter examen, samt att fler antal vikariat övergått till tillsvidareanställning. Fortfarande anges praktiken som största möjlighet till första utbildningsrelevanta anställning. Fler anger specifika ansvarsområden som redaktör eller producent än i tidigare studie och en svag ökning av huvudsaklig arbetsplats inom public-service t.ex. SVT & SR syns.

Utbildningen värderas i stort sett lika som i förra studien. Mest uppskattat är praktikmomentet och värderingen av tillämpade övningar ökar något, medan föreläsningar värderades lika i båda studierna. Samma uppnådda färdigheter som värderades högst  i tidigare studie kvarstår och värderas något högre, dessa utgörs av  förståelse för journalistikens etiska ansvar samt förståelse för medier och journalistikens makt och påverkansprocesser.

Läs hela studien här

Tidigare studie 2013-2016