Maria Lundin Foto privat
Maria Lundin Foto privat

Var gjorde du din praktik och vad är det för arbetsplats?

Jag gjorde min praktik på kommunikationsavdelningen i Norrtälje kommun och fick erfarenheter både från webbgruppen samt den mer generella kommunikationsgruppen.

 

Vilka arbetsuppgifter har du haft?

Jag har designat skyltar, jobbat med film-och videoredigering, haft medborgarkontakt, planerat upplägg och publicerat filmer, bilder och texter på alla kommunens kommunikationskanaler samt i dessa tider jobbat mycket med kriskommunikation. Jag har fått jobba mot i stort sätt alla förvaltningar och bevakat tillställningar för många olika sorters områden.

 

Vilka erfarenheter har praktiken gett dig?

Jag har lärt mig renodlat kommunikationsarbete praktiskt vilket jag tror är en fördel i mitt kommande arbetssökande. Jag har fått djupare förståelse för kommunikatörernas roller i olika projekt och mycket av mina arbetsuppgifter bestod i att vara ute på fältet och intervjua, samla material och sammanställa.

 

Har praktiken gett dig en tydligare bild av vad man kan arbeta med som medie- och kommunikationsvetare?

Min bild av vad kommunikatörer gör har blivit mycket tydligare eftersom jag har varit i ett helt fantastiskt gäng med professionella kommunikatörer under hela 18 veckor och de har hjälpt mig med vad den än har varit gällande, stort som smått.

 

Har praktikkursen gett dig den arbetslivserfarenhet du önskat?

Jag känner att jag fått god arbetserfarenhet av den här kursen. Jag gick det teoretiska blocket av medie- och kommunikationsvetenskap för ett par år sedan och denna kurs kompletterade teorin väldigt bra.

 

Kursen har varit givande och jag kan rekommendera den varmt till kommande adepter!

 

Maria har nu en Fil. Kand. i medie- och kommunikationsvetenskap med breddningsstudier i arbetsmarknadskunskap med personal administration från Stockholm Universitet.