Var gjorde du din praktik och vilka arbetsuppgifter har du haft?

Jag hade min praktik på Brottsförebyggande Rådets (Brå) kommunikationsenhet, med möjlighet att ta del av flera olika typer av kommunikativa arbetsuppgifter. Jag fick jobba både med extern kommunikation, genom bl.a. kommunikationsplanering och presstjänst, och intern kommunikation, med intervjuer, skriva artiklar och informationsförmedling för publicering på intranätet.

Vad har du lärt dig?

På många sätt känns det som att jag lärt mig arbetet från grunden. När man kliver in på en arbetsplats efter att ha studerat medie- och kommunikationsvetenskap i teorin får man i många avseenden börja på noll. Man kommer in i en miljö med färdiga strukturer och arbetssätt, och jag tror att det är viktigt att ta hänsyn till det från början. Så tänkte åtminstone jag, och jag tror att det hjälper en att vara lyhörd. Varje arbetsplats kommer att vara unik på sina sätt.

Jag tror att en av de primära lärdomarna jag tar med mig är en än större förståelse för den komplexitet kommunikationsarbete kan innebära.

 

Tycker du att du har fått en tydligare bild av vad man kan arbeta med som medie- och kommunikationsvetare?

Ja absolut! Min bild av vad man kan arbeta med som medie- och kommunikationsvetare är tydligare nu. Under studietiden går man igenom så många olika aspekter av kommunikationsvetenskapen och det är inte alltid helt tydligt hur vissa dela ska översättas till praktik eller hur man i längden ska använda sig av kunskapen.

 

Känner dig säkrare nu när du ska söka och välja jobb i framtiden?

Praktiken har för min del känts som ett nödvändigt komplement till de teoretiska studierna, för att få möjlighet att grunda kunskaperna i något konkret. Jag känner mig tryggare i min egen förmåga och hur jag skulle kunna gå vidare härefter, nu när jag har mer praktisk erfarenhet att luta mig mot.

 

Har du några rekommendationer till andra studenter som vill läsa praktikkursen?

Det är viktigt att fundera över vad man själv har för intressen och målsättningar, i och med att kursen blir det praktikplatsen har att erbjuda, och det man själv gör av praktikperioden. Det kan vara svårt att på förhand veta vad terminen kommer att innehålla och vad man kommer att få göra, därför är det är viktigt att vara lyhörd. På så sätt blir man också själv ansvarig för målsättningarna för kursen, och man får fundera ett extra varv - "vad vill jag få ut av den här terminen?"

Anna har läst huvudämnet medie- och kommunikationsvetenskap med breddningsstudier i kriminologi och sociologi vid Stockholms universitet.