Elsa Forsman Foto privat

Var gjorde du din praktik och vad är det för arbetsplats?

Jag gjorde praktik på Stiftelsen Filmform. Filmform verkar för att främja, sprida och bevara svensk experimentell film och videokonst och är ett av världens äldsta arkiv samt distributör dedikerat till området. Organisationen grundades år 1950 och fungerar ofta som rådgivare åt konstnärer, till curatorer och filmforskare liksom till museer, gallerier, festivaler och universitet.

 

Vilka arbetsuppgifter har du haft?

Jag har till en stor del sysslat med administrativa delar inom arkiv- och distributionsverksamheten, där jag registrerat nya verk såväl som organiserat det digitala arkivet. En del av min praktik har även ägnats åt att korrekturläsa texter till boken Filmform 1950-2020 som publicerades i Filmforms jubileumsantologi i höstas. Där har jag strukturerat referenslistor, transkriberat äldre texter från magasinet SEF, letat fram bildmaterial, kontaktat skribenter och även faktakollat omnämnda personer och datum.

Då Filmform är en mindre organisation behövs ibland assistans på olika delar och fördelen med det är att att jag har fått möjligheten att arbeta med många olika delar av verksamheten.

 

Vilka erfarenheter har praktiken gett dig?

I första hand har jag lärt mig att anpassa mig snabbt efter praktikplatsens sätt att arbeta. Det har varit lärorikt att få möta olika miljöer och även andra organisationer inom området.

Praktiken på Filmform har även vidgat mina kunskaper inom digital arkivering och databaser. Jag har även lärt mig mer tekniska aspekter av olika slags videofiler. Jag fick möjligheten att sätta prov på teoretisk kunskap som jag erhållit genom studier.

 

Har praktiken gett dig en tydligare bild av vad man kan arbeta med som filmvetare?

Innan jag påbörjade praktiken var jag medveten om bredden av kulturarbetares utbildningar och områden, särskilt filmvetares. I min praktikperiod bekräftades snarare detta då jag träffade många människor med varierande utbildningar inom film som arbetade inom helt olika områden!

 

Har praktikkursen gett dig den arbetslivserfarenhet du önskat?

Absolut! Kursens utformning med en hel termins praktik gav mig verkligen möjligheten att sätta mig in i en arbetsplats, och inte minst ett helt arkiv. Praktikens längd innebär även att jag har kunnat delta i fler projekt och olika delar av verksamheten, vilket inneburit att jag utvecklats inom fler områden än jag kunnat tänka mig.

 

Elsa läser sin Fil.kand. i filmvetenskap inom Kulturvetarprogrammet vid Stockholms universitet och tar sin examen i juni 2021.