Dilara Uygur Foto privat

Var gjorde du din praktik och vad är det för arbetsplats?

Hösten 2020 gjorde jag min praktik på SäkerhetsBranschen som är en förening för säkerhetsföretag där målet är att skapa ett tryggare och säkrare Sverige, bland annat genom att samla olika aktörer inom säkerhet för att lyfta fram och bilda opinion för säkerhetsfrågor.

Under min praktikperiod har jag nästan haft all fokus på SäkerhetsBranschens nya projekt, Säkerhetsuniversitetet. De erbjuder utbildningar inom Behörig ingenjör för de som redan är i branschen, och yrkeshögskoleutbildningar för en lite yngre målgrupp. Syftet är att ge utbildningar inom säkerhet för att höja kompetensnivån i branschen.

 

Vilka arbetsuppgifter har du haft?

Uppgifterna var att föreslå och förankra, ta fram plan och slutligen genomföra informations- och marknadsföringsaktiviteter i såväl traditionella som sociala medier. Jag har arbetat med kommunikationsstrategier, aktivitetsplaner, annonser, sociala medier och en hel del annat varumärkesbyggande arbete.

Jag har varit med och producerat material i form av ljud, text och bild och mot slutet av min praktikperiod arbetade jag med att ta fram marknadsföringsfilmer. Jag fick skriva en brief för varje film, ta kontakt med kamerateamet och SäkerhetsBranschens medlemsföretag som skulle kunna tänka sig medverka i filmerna, sedan bokade jag lokaler och närvarade under filminspelningarna.

 

Vilka erfarenheter har praktiken gett dig?

Jag har lärt mig otroligt mycket under mina 18 veckor på SäkerhetsBranschen, och har under min praktiktid känt mig mer som en anställd än en praktikant med tanke på att jag fått ta ansvar och utföra olika aktiviteter istället för att kolla på vid sidan av. Det är något jag uppskattar eftersom man lär sig på ett annat sätt när man gör saker själv, man blir även mer självsäker när man utvecklas. Jag har lärt mig hur det är att arbeta som kommunikatör och detta kommer jag ta med mig i fortsättningen när jag börjar söka jobb.

 

Har praktiken gett dig en tydligare bild av vad man kan arbeta med som medie- och kommunikationsvetare?

Ja! Jag har fått en tydligare bild. Det finns en stor skillnad mellan att läsa kurslitteraturer om exempelvis kommunikation och att göra det praktiska arbetet, litteraturen ger en bra grund men det är viktigt att göra det praktiska arbetet för att få en förståelse kring hur det är att arbeta med kommunikation.

 

Har praktikkursen gett dig den arbetslivserfarenhet du önskat?

Jag har fått lära mig mycket mer än jag tänkt mig och det är jag glad över. Det är en viktig och givande kurs och jag har än en gång känt att jag har valt helt rätt yrke. Jag rekommenderar alla studenter inom alla program att ta en praktikkurs om det finns möjlighet till det.

 

Dilara har nu en Fil. Kand. i medie- och kommunikationsvetenskap med breddningsstudier i Projektledning från Stockholm Universitet.