På alumnsidan finner du intervjuer med tidigare studenter, vårt kalendarium för aktuella evenemang öppna för alumner och allmänhet och senaste nytt inom institutionens forskning och forskningssamarbeten/projekt.

Du är varmt välkommen att kontakta alumnkoordinatorn om du har idéer om hur du som Alumn kan samverka med oss. Kanske vill du hålla en gästföreläsning om din väg in i arbetslivet, erbjuda studenter att besöka din arbetsplats eller vara med och arrangera alumnträffar. 

10 sätt att engagera dig